Ugdymo proceso trukmė
Ugdymo dienos Ugdymo proceso pabaiga
Pu 06-09
1-4 klasės 06-09
5-10 klasės 06-23
12 klasė 05-26

 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Pirmas pusmetis 2021-09-01–2022-01-31
Antras pusmetis 2022-02-01 – mokslo metų pabaiga

Mokinių atostogų trukmė: 

Atostogos
Rudens 11-03 – 11-05
Žiemos (Kalėdų) 12-27 – 01-07
Žiemos 02-14 – 02-18
Pavasario (Velykų) 04-19 – 04-12
Vasaros

1 – 4 kl.

5-10 klasės

12 klasės

 

06-10 – 08-31

06-24 – 08-31

pasibaigus švietimo ir mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai – 08-31