Svarbi informacija

Svarbi informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose” bei jo pakeitimu, mokiniams, bus išduodamas į namus 1 antigeno testo rinkinys. Prašome užtikrinti, kad mokiniai, savikontrolės tyrimą atliktų 2022 m. sausio mėn. 9 dieną, prieš sugrįždami į kontaktinį ugdymo procesą, besibaigiant atostogoms. Tokiu būdu siekiame užkirsti kelią Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) patekimui į ugdymo įstaigą.

Jei, atlikus savikontrolės tyrimą, antigeno testo rezultatas būtų teigiamas, prašome nedelsiant informuoti ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Jolitą Bernatonienę, tel. nr. 8 655 75817 , el. paštas: jolita.bernatoniene@gmail.com, bei registruotis į mobilųjį punktą patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Kol nebus gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas, į ugdymo procesą mokinys vykti negali.

Tikimės Jūsų supratingumo ir betarpiško bendradarbiavimo.
Gimnazijos administracija