Kruonio gimnazijos taryba:

Renata Karpavičiūtė (mokinių tėvų atstovė) – gimnazijos tarybos pirmininkė;
Aušra Kulnickienė (mokytojų atstovė) – gimnazijos tarybos sekretorė;
Ingrida Pupalaigienė (mokytojų atstovė);
Jaunius Kaluževičius (mokinių atstovas);
Kamilė Stasionytė (mokinių atstovė);
Rita Gumauskaitė (mokinių tėvų atstovė);
Violeta Grajauskienė (mokinių tėvų atstovė).