KRUONIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Elektroninis paštas Kruonio gimnazijoje sudaromas tokia tvarka (nenaudojant lietuviškų raidžių):

vardas.pavarde@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Vardas, pavardė Pareigos
Alė Kerševičienė Lietuvių  kalbos mokytoja
Algirdas Burbulis Matematikos mokytojas
Algimantas Tarulis Istorijos mokytojas, 12 klasės vadovas
Alvyra Bendinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Artūras Vrublevskis Muzikos mokytojas
Aušra Kulnickienė Pradinio ugdymo mokytoja, 1 klasės vadovė
Aušra Subačienė Technologijų ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Kruliauskienė Geografijos, biologijos mokytoja, 7 klasės vadovė
Daiva Lukševičienė Pradinio ugdymo mokytoja, 3 klasės vadovė
Dalia Krasauskienė Anglų kalbos mokytoja, 8 klasės vadovė
Genė Svetakaitė Dailės mokytoja
Ingrida Kupčiūnienė Informacinių technologijų mokytoja
Irma Nalivaikienė Rusų kalbos ir etikos mokytoja, 11 klasės vadovė
Jolita Ivaškevičienė Muzikos mokytoja
Jurgita Vadvilavičienė Bibliotekininkė ir istorijos mokytoja
Loreta Vainauskienė Anglų kalbos mokytoja
Kristina Murauskienė Spec.pedagogė (logopedė)
Rasa Pečiulionytė Biologijos mokytoja, 5 klasės vadovė
Olga Tarulienė Rusų kalbos ir anglų kalbų mokytoja, 9 klasės vadovė
Rimgaudas Kilna Fizinio ugdymo mokytojas
Rimanta Vaitkevičienė Fizikos mokytoja
Aušra Zablackienė Chemijos mokytoja
Danguolė Puzakinienė Lietuvių kalbos mokytoja
Neringa Subačienė Lietuvių kalbos mokytoja, 6 klasės vadovė
Rolanda Mikalauskienė Dailės mokytoja
Stasė Dičkienė Rusų kalbos ir technologijų mokytoja
Violeta Liutkutė Matematikos ir ekonomikos mokytoja, 10 klasės vadovė
Rita Vrubliauskienė Tikybos, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ingrida Pupalaigienė Pradinio ugdymo mokytoja, 2 klasės vadovė
Ona Marcinkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja, 4 klasės vadovė
Rasa Lukošienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Inesa Murauskienė Mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja
Birutė Šiugždaitė Mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja
Nina Karengienė Mokytojo padėjėja, neformaliojo ugdymo mokytoja
Aurelija Kaušienė Spec.pedagogė
Daiva Pašvenskaitė Psichologė