Universaliame daugiafunkciame skyriuje vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Teikiamos logopedo paslaugos Kruonio seniūnijos vaikams.

PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

GRUPĖS

Grupė   Mokytoja  Mokytojos padėjėja
Ikimokyklinio ugdymo Kačiukų grupė Rita Vrubliauskienė
Neringa Tamkutonienė
Daiva Balčiūnienė
Ikimokyklinio ugdymo Pelėdžiukų grupė Sigita Černiauskienė                        Aušra Subačienė Lina Noreikienė
Priešmokyklinio ugdymo grupė A Alvyra Bendinskienė Gražina Ambroževičienė
Priešmokyklinio ugdymo grupė B Rasa Lukošienė Kristina Juočienė

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTAI

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas

Skelbimas dėl prašymų teikimo

PRAŠYMŲ FORMOS

Dėl vaiko priėmimo.

Dėl vaiko išbraukimo.

Dėl laikino vaiko priėmimo.

Dėl laikino vaiko išbraukimo.