Gimnazijos mokiniai

Programos
 Mokinių skaičius
Ikimokyklinis ugdymas 33
Priešmokyklinis ugdymas 28
Pradinis ugdymas 51
Pagrindinis ugdymas 95
Vidurinis ugdymas 24