Gimnazijos mokiniai

Programos
 Mokinių skaičius
Ikimokylinis ugdymas 31
Priešmokyklinis ugdymas 11
Pradinis ugdymas 58
Pagrindinis ugdymas 113
Vidurinis ugdymas 42