Socialinė parama mokiniams 2021–2022 mokslo metais

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų.

Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į mokyklos administraciją, norėdami atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus) arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sąrašus).