Saugumas (COVID-19)

Atsakinga už COVID-19 ligos valdymą – direktorė Rita Mikučauskienė, tel. 8 686 18165;

Atsakinga už profilaktinio tyrimo organizavimą – soc. pedagogė Aurelija Kaušienė, tel. 8 618 47149;

Atsakinga už aplinkos paviršių ėminių tyrimą – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Laura Balsienė.

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai   www.mokyklabecovid.lt