Saugumas (COVID-19)

Atsakinga už COVID-19 ligos valdymą — direktorė Rita Mikučauskienė, tel. 8 686 18165.

Atsakinga už profilaktinio tyrimo organizavimą — soc. pedagogė Aurelija Kaušienė, tel. 8 618 47149.

Atsakinga už aplinkos paviršių ėminių tyrimą — direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Laura Balsienė.

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai   www.mokyklabecovid.lt