Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”

Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui”

Fiksavimas

 

,,MATEMATINIS MĄSTYMAS GYVENIMO KOKYBĖS PROJEKTAVIMUI“
NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

PROJEKTO PRISTATYMAS

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių r. Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

              Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

              Projekto pagrindinės veiklos: bendruomenės kompetencijų plėtojimas, siekiant matematiniu mąstymu grįsto gyvenimo kokybės projektavimo; matematinį mąstymą skatinančių priemonių sukūrimas ir jų praktinis taikymas.

PROJEKTO PRODUKTAI:

Projekto pažangos stebėsenos II įrankis-1
Ugdymo karjerai metodikos:
Praktikumas mokiniams
Praktikumas tėvams