Pranešimas bendruomenei

Pranešimas bendruomenei

Gerb. tėveliai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai,

Vadovaujantis š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimu, mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymas vyks nuotoliniu būdu VMA Moodle aplinkoje.
1-4 klasių mokiniams nuo 2021 m. sausio 4 d.
5-12 klasių mokiniams nuo 2021 m. sausio 6 d.
Nuotolinis mokymasis numatytas iki sausio 31 d.

  • Jei susiduriate su problemomis, tam tikrais sunkumais, nežinote, kaip pasielgti kurioje nors susidariusioje situacijoje, reikia patarimo, norite išsikalbėti, drąsiai skambinkite, rašykite.

Psichologinę pagalbą kasdien 13.00–15.00 val. teikia gimnazijos psichologė Daiva Pašvenskaitė.
Tel. 8 680 23 666; el.paštu: daiva.pasvenskaite@kruonio.kaisiadorys.lm.lt ar ,,TAMO” žinute.

  • Jei kyla sunkumų dėl santykių tarp mokyklos darbuotojų ir mokinių, tarp mokyklos darbuotojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų), iškyla problemų dėl nuotolinio mokymosi organizavimo, kreipkitės.

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 7.30–15.00 val. pagalbą teikia socialinė pedagogė Aurelija Kaušienė.

Tel. 8 618 47 149; el.paštu: aurelija.kausiene@kruonio.kaisiadorys.lm.lt ar ,,TAMO” žinute.

Pamokų tvarkaraštis  1-4 klasės

Pamokų tvarkaraštis 5-12 klasės

Kruonio gimnazijos direktorė Rita Mikučauskienė