Daiva Pašvenskaitė

Psichologė stengiasi formuoti teigiamą psichologinę aplinką mokyklos bendruomenėje.

Psichologės funkcijos:

  • Įvertina mokinių galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
  • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Gerovės komisijoje.
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms problemoms spręsti.
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais
  • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendromenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
  • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius.
Konsultacijų laikas
Antradieniais 7.30–10.30, 11.00–13.00 val.
Penktadieniais 7.30–10.30, 11.00–14.00 val.

 

El. Paštas: daiva.pasvenskaite@kruonio.kaisiadorys.lm.lt