Informacija bendruomenei

Informacija bendruomenei

Gerb. tėveliai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai,

nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu, remiantis Kruonio gimnazijos nuotolinio mokymosi taisyklėmis, kurios išsiųstos atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) TAMO pranešimu. Pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, kuris šiam laikotarpiui yra pakeistas.
Mokymo(si) procesui bus naudojamas ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys. Prašome mokinių,  tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.

Jei nežinote, kaip pasielgti kurioje nors situacijoje, reikia patarimo, norite išsikalbėti, susiduriate su tam tikrais sunkumais, drąsiai skambinkite, rašykite.

Psichologinę pagalbą teikia gimnazijos psichologė Daiva Pašvenskaitė kasdien 13.00 – 15.00 val., tel. 868023666.
Norėdami pasikonsultuoti kitais klausimais, galite bet kada kreiptis gimnazijos Facebook paskyroje arba TAMO dienyne.

Jei kyla sunkumų dėl santykių tarp mokyklos darbuotojų ir mokinių, tarp mokyklos darbuotojų ir tėvų (globėjų), iškyla problemų dėl nuotolinio mokymosi organizavimo, kreipkitės – pagalbą teikia socialinė pedagogė Aurelija Kaušienė. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 7:30 – 15:00 val., tel. 8 618 47149 ,  ,,TAMO” žinute, el.paštu: aurelija.kausiene@gmail.com
arba zoom.us programoje, susitarus dėl video pokalbio iš anksto – https://us04web.zoom.us/j/8670144315

Išsami informacija ir kontaktai

Mokymosi nuotoliniu būdu taisyklės

Tvarkaraštis nuotoliniam mokymui

Informacija tėvams apie nuotolinį mokymąsi

Plakatas ,,Būk saugus internete!”

m iTunesArtwork 1024px

Gimnazijos virtuali mokymosi aplinka Moodle 

 

Kruonio gimnazijos direktorė Rita Mikučauskienė