Direktorės ataskaita už 2020 metus

Direktorės ataskaita už 2020 metus

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48, patvirtintu Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, teikiame Kruonio gimnazijos direktorės Ritos Mikučauskienės veiklos ataskaitą už 2020 metus ir prašome iki 2021 m. sausio 29 d. savo pastabas, patikslinimus ir pasiūlymus teikti gimnazijos tarybos sekretorei Aušrai Kulnickienei el.paštu ausra.kulnickiene@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Kruonio gimnazijos direktorės 2020 m. veiklos ataskaita