Dėl ugdymo proceso organizavimo 5–11 klasių mokiniams nuo 2021 m. gegužės 10 d.

Dėl  ugdymo proceso organizavimo 5–11 klasių mokiniams nuo 2021 m. gegužės 10 d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės  4  d. sprendimo Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ 2.1. punktu „kai savikontrolės tyrime sutinka dalyvauti 60 proc. ir daugiau klasės mokinių, sutikusiems dalyvauti mokiniams ugdymą organizuoti kontaktiniu arba mišriu būdu“ ir atsižvelgdama į  visų gimnazijos mokinių ir tėvų apklausos rezultatus (sutinkančių grįžti tokiomis sąlygomis yra: 5 klasės  – 7;  6 klasės  – 3; 7 klasės – 4; 8 klasės  – 1; 9 klasės – 6; 10 klasės – 0; 11 klasės – 2 mokiniai,  iš viso –  23 mokiniai),  informuoju, kad ugdymas Kruonio gimnazijoje 5–11 klasių mokiniams nuo gegužės 10 d. bus tęsiamas nuotoliniu būdu.

Kruonio gimnazijos direktorė