DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. V17E-38 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. V17e-60 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. V17e-38 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Sprendimas Nr. V17e-60