Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems kitiems asmenims, skyrusiems 2% savo pajamų gimnazijai.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų ugdymo įstaigą.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie gimnazijos tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Administracija