Capture

Gimnazijos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras (mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze), tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

DSC00489

 

Tikslai:

  • kurti patrauklios ir paslaugios bibliotekos įvaizdį;
  • drauge su mokytojų kolektyvu ugdyti mokinių asmeninius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, ugdyti mokinių poreikį mokytis, žinoti, tobulėti, domėtis nauja informacija;
  • komplektuoti spaudinius bei informacinių laikmenų fondus, kurie padėtų siekti mokymo programose numatytų tikslų.

BIBLIOTEKOJE GALIMA:

  • naudotis enciklopedijomis, žodynais, CD, DVD, informacinėmis, mokslinėmis, grožinėmis knygomis, kitais spausdiniais;
  • pasiimti knygas į namus;
  • susipažinti su naujų knygų parodomis;
  • rengti savo darbų parodas;
  • lankyti įvairias parodas ir renginius;
  • dirbti kompiuteriu;
  • skaityti šiuos informacinius leidinius: „Lututė”, „Žaliasis pasaulis”, „Žalioji Lietuva”, „Europos spalvos“, „Švietimo naujienos“.

DSC00621

 

SKAITYTOJAS PRIVALO:

1. saugoti, tausoti, ,,remontuoti” bibliotekos knygas;

2. knygas lentynose rinktis tvarkingai, nekeisti knygų vietų;
3. saugoti bibliotekos inventorių;
4. bibliotekoje laikytis tvarkos, netrukdyti kitiems;
5. savaitę iki mokslo metų pabaigos galutinai atsiskaityti su biblioteka;
6. už pamestą ar sugadintą knygą atsiskaityti nustatyta tvarka.

Bibliotekos darbuotojos padeda naudotis knygomis ir kitais informacijos ištekliais: grožine ir pažintine literatūra, spaudiniais ir elektroniniais dokumentais. Bibliotekoje sukaupta medžiaga papildo ir praturtina vadovėlius, mokomąją ir metodinę medžiagą.

Skaitytojų skaičius Kruonio gimnazijoje – 272.

Darbuotojai

Jurgita Vadvilavičienė

Plotas – 121 m.
Patalpos – 4 (abonentas, skaitykla, vadovėlių saugykla, ugdymo karjerai patalpa);
Kompiuterinė įranga – 6.

Darbo laikas:
Pirmadienis 7.30–16.00 val.
Antradienis 7.30–16.00 val.
Trečiadienis 7.30–16.00 val.
Ketvirtadienis 7.30–16.00 val.
Penktadienis 7.30–15.15 val.