2021-10-19 gimnazijoje buvo vykdomas savanoriškas savikontrolės testavimas greitaisiais SARS – CoV-2 antigeno testais.

Teigiamų testų nenustatyta.

2021-10-06 gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo vykdomas paviršių testavimas.

Viruso nerasta.

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija).

Informaciją pateikė sveikatos priežiūros specialistė