2021-11-23 gimnazijoje buvo vykdomas savanoriškas savikontrolės testavimas greitaisiais SARS—CoV-2 antigeno testais.

Teigiamų testų nenustatyta.

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija).

Informaciją pateikė sveikatos priežiūros specialistė.